Peitz EBG Gummifederachse Teile

Achsenersatzteile für Peitz Gummifederachsen

EBG 6.5 U/160  EBG 6.5 U/230 X-EBG 8.5 N; EBG 8,5 U; EBG 10/12 U; EBG12 UV; EBG12 UK  X-EBD 10/12 X-EBD 15